چه شکسته امنیتی هیتاچی 100-3

چه شکسته ایستادی، چه شکسته تر پریدی . پس از زدن دکمه عضویت پنجره ای جدید برای شما باز میشود که باید عبارت امنیتی را درون کادر مشخص شده وارد نمایید.چه شکسته امنیتی هیتاچی 100-3,چه شکسته ایستادی، چه شکسته تر پریدی . پس از زدن دکمه عضویت پنجره ای جدید برای شما باز میشود که باید عبارت امنیتی را درون کادر مشخص شده وارد نمایید.