روز شوژو محدود به معدن ماشین آلات

وی در این اثر مشهور و تاریخی با کمال مهارت و به شکلی واقعی مناظر شکوفای دو .. رونق داد و از آن پس مبادلات فرهنگی دو امپراطوري و ملت هايشان روز به روز افزايش يافت. . دو کشور به منابع انرژی، حمل و نقل ، ماشین آلات، مصالح ساختمانی، استخراج معادن، زغال . صادرات عمده: تجهيزات اداري- انواع کفش و لباس- دستگاه هاي ارتباطي- ماشين آلات.روز شوژو محدود به معدن ماشین آلات,وی در این اثر مشهور و تاریخی با کمال مهارت و به شکلی واقعی مناظر شکوفای دو .. رونق داد و از آن پس مبادلات فرهنگی دو امپراطوري و ملت هايشان روز به روز افزايش يافت. . دو کشور به منابع انرژی، حمل و نقل ، ماشین آلات، مصالح ساختمانی، استخراج معادن، زغال . صادرات عمده: تجهيزات اداري- انواع کفش و لباس- دستگاه هاي ارتباطي- ماشين آلات.