هزینه شاندونگ استخدام شهرستان معدن ذغال سن

7 دسامبر 2010 . مکانیک سنگ. معادن. مرد. –. ۱. ۵. فوق لیسانس معدن. کلیه گرایش ها. معادن . برای مشاغل دیپلم و فوق دیپلم صرفاً از متقاضیان بومی شهرستان طبس ثبت نام خواهد شد . حداکثر سن قابل قبول لغایت تاریخ ۳۰/۸/۱۳۸۹ به شرح ذیل می باشد: . شدگان پس از گذراندن دوره های آموزشی بدو استخدام ، کلیه هزینه های مربوطه اخذ خواهد شد.هزینه شاندونگ استخدام شهرستان معدن ذغال سن,